Θέλω Από τον Δήμο μου

Οικονομική Επιτροπή

Title Published Date
συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Ηγουμενίτσας 20 September 2018
συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Ηγουμενίτσας 11 October 2018
Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Ηγουμενίτσας 22 December 2018
συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Ηγουμενίτσας 11 January 2019
συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Ηγουμενίτσας 01 February 2019
συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Ηγουμενίτσας 14 February 2019
συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Ηγουμενίτσας 02 April 2019
συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Ηγουμενίτσας 12 April 2019
συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Ηγουμενίτσας 10 May 2019
συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Ηγουμενίτσας 11 June 2019
συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Ηγουμενίτσας 20 June 2019
συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Ηγουμενίτσας 12 July 2019
συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Ηγουμενίτσας 02 August 2019
συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Ηγουμενίτσας 17 July 2019
συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Ηγουμενίτσας 23 August 2019
συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Ηγουμενίτσας 12 September 2019
συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Ηγουμενίτσας 05 November 2019
συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Ηγουμενίτσας 21 November 2019
συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Ηγουμενίτσας 02 December 2019
συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Ηγουμενίτσας 24 December 2019
Copyright © 2018 Δήμος Ηγουμενίτσας, All rights reserved. Plantech